Solárne systémy

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádza vo forme elektromagnetických vĺn.


Fotovoltický článok

Solárne panely využívajú slnečnú energiu (fotóny) od slnka na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltického účinku. Fotovoltický článok alebo solárny článok alebo slnečný článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Fotovoltické článoky generujú formu obnoviteľnej elektriny, užitočnej najmä v situáciách, kde je nemožné získavať elektrickú energiu zo siete, vo vzdialených elektrických sieťach


Solárny kolektor

Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha na veľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Využitie najmä pre prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách, ohrev vody pre bazény celoročne, vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny), sušenie rastlín

Produkty a systémové riešenia.


Polykryštalické články

Pre viac slnečných dni.

Polykryštalické solárne panely majú modrý odtieň. Solárna elektráreň z týchto panelov má rovnomernejšie výkon. Tieto panely sa hodia tam, kde je určitá odchýlka od ideálnej orientácie resp. viac slnečných dní.


Monokryštalické články

Pre zatiahnutú oblohu.

Monokryštalické solárne panely majú tmavý odtieň do čierna. Solárna elektráreň z týchto panelov pomalšie "štartuje", ale lepšie dodáva energiu. Panely sa hodia tam, kde je menej slnka teda pri zatiahnutej oblohe.


Inštalácia a systémy

Projektové riešenia a inštalácia.

V prípade využitia solárnej energie je dôležité zvážiť možnosti objektu. Inštalácia panelov na šikmú alebo rovnú strechu, nie je smerodajná. V prvom rade musíme zohľadniť, akým smerom je jeho strecha orientovaná.


Solárne kolektory

Pre ohrev vody a vykurovanie.

Slnečné žiarenie dopadajúce na kolektor sa mení na teplo, ktoré sa akumuluje a odovzdáva kvapaline prúdiacej v absorbéri kolektora. Energia sa odovzdávaná vode prúdiacej vo vnútri kolektora.


  •   Montaña Ifaya n2, TF - 65, 2km
    38620, San Miguel, Tenerife, Spain
  •   +34 625 380 000
  •   +34 625 380 000
  •   info@energohouse.es

O nás

Predstavte si dom, ktorý ovládate kdekoľvek na svete. Systémy a spotrebiče pod dohľadom, dom budúcnosti, ktorý pracuje za Vás. Využitie obnoviteľných zdrojov energie. Solárne systémy, veterné turbíny, prírodné čistenie vody.